Samorządy nie mają możliwości wykonywania dużych prac na terenie swojego administrowania
Autor zdjęcia: pixabay.com

Samorządy nie mają możliwości wykonywania dużych prac na terenie swojego administrowania. Wynika to z braku odpowiednich prac, jak również procedur, które muszą być spełnione. W przestrzeni miejskiej należy w pierwszej kolejności wykonać projekty budowlane, a następnie wykonywać prace inwestycyjne.

Właściwe podejście do tematu inwestycji.

Miasta różnie sobie radzą z takimi problemami. Dobrze jest, gdy prace zlecane są jednej firmie. W tym przypadku wszystko zawiera jeden przetarg zagospodarowanie terenu ile waży gruszka jest połączone z działaniami projektowymi. Zmniejszenie ilości stron umowy poprawia komunikację i przyspiesza realizację zadań gminy. W przypadku dokumentacji przetargowej muszą być ujęte wszystkie szczegóły, aby uniknąć nieporozumień i sprzecznych interpretacji zapisów. Za procedury odpowiada wyznaczone biuro w składzie Urzędu Miasta.

Czego mogą dotyczyć procedury przetargowe?

Obecnie duża część takich zleceń obecnie wykonywana jest na terenach zielonych. Zadania obejmują rewitalizacje terenu oraz zaplanowanie układów ciągów pieszych, oraz elementów małej architektury wypoczynkowej. Do tego dochodzą planowane nasadzenia roślin. W tym wypadku zleceniodawca, którym jest samorząd, pozostawia wolną rękę wykonawcy, nakreślając jedynie główne założenia. Innym rodzajem zleceń są obiekty szkolne i tereny zielone położone w takich lokalizacjach. Tu oprócz samego zaprojektowania terenu zakres zlecenia obejmuje infrastrukturę sportową lub rekreacyjną. Dostosowana jest ona do potrzeb uczniów i musi posiadać odpowiednie zabezpieczenia oraz certyfikaty.

Przeprowadzona praca projektowa pozwala na wprowadzenie na bieżąco zmian w planie przestrzennym. W ten sposób zostaną uwzględnione uwagi samorządu co do właściwości, jakie ma mieć zagospodarowany teren. Ułatwia to tworzenie spójnego wizerunku miasta.