Planowana praca na rok szkolny 2011/2012

Autor: admin. Kategoria: Muzyka w pracy z dziećmi

Moją drugą pasją życiową jest edukacja najmłodszych. Ukończyłam studia pedagogiczne na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna na Uniwersytecie Szczecińskim. Postanowiłam więc połączyć moje obydwa zainteresowania. Od września przenoszę się z przedszkola do szkoły podstawowej, gdzie będę mogła podzielić się swoją muzyczną pasją z dziećmi, przekazać im swoją wiedzę z zakresu śpiewu i muzyki.

W klasie „0” będę prowadzić zajęcia z rytmiki, które będą miały na celu przede wszystkim to, aby dzieci na miarę swoich możliwości nauczyły się:

 • Spostrzegania zmian dynamiki, tempa i reagowania na nie ruchem;
 • Spostrzegania i wyrażania ruchem różnic artykulacyjnych;
 • Spostrzegania i śpiewania linii melodycznej;
 • Odzwierciedlania ruchem wartości rytmicznych;
 • Wystukiwania, wyklaskiwania prostych rytmów;
 • Piosenek na różne klasowe uroczystości.

Obecnie szukam odpowiedniego przewodnika metodycznego do rytmiki.

W klasach II – III planuję poprowadzić zespół muzyczny dla dzieci uzdolnionych muzycznie. Cele pracy:

 • Kształtowanie głosu dziecięcego oraz umiejętnego posługiwania się nim;
 • Kształtowanie słuchu muzycznego dzieci;
 • Wyposażenie dzieci w podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu śpiewu;
 • Kształtowanie umiejętności nadawania pieśni lub piosence indywidualnego wyrazu interpretacyjnego;
 • Wdrażanie dzieci do aktywności twórczej i kulturalnego wykorzystywania czasu wolnego;
 • Dostarczanie przeżyć estetycznych;
 • Przyczynianie się do wzbogacenia życia kulturalnego szkoły i środowiska;
 • Przygotowywanie dzieci do konkursów i przeglądów muzycznych;
 • Opanowanie różnorodnego repertuaru związanego z kalendarzem imprez szkolnych;
 • Organizowanie występów podczas imprez szkolnych;

Tagi: ,

Dodaj komentarz